UAB ar MB? Palyginimas ir Štai ATSAKYMAS! - Kaip-uzsidirbti.lt

UAB ar MB – Palyginimas ir Atsakymas Kurią Verslo Formą Rinktis

UAB ar MB palyginimasKaip ir dauguma pradedančiųjų verslininkų taip ir jus tikriausiai glumina klausimas kurią verslo formą rinktis: UAB ar MB – Uždaroji Akcinė Bendrovė ar Mažoji Bendrija?

Perskaičius šį straipsnį jums neturėtų kilti klausimų kuri juridinė forma yra tinkamesnė jūsų verslui bei kuo skiriasi UAB (Uždaroji Akcinė Bendrovė) nuo MB (Mažoji Bendrija).

TURINYS

Uždaroji Akcinė Bendrovė – Kas tai?

Uždaroji Akcinė BendrovėTai viena seniausių ir populiariausių verslo formų Lietuvoje.

Uždaroji Akcinė Bendrovė (UAB) yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo.

Paprastais žodžiais tariant – įmonės akcininkai neatsako savo turtu už UAB neįvykdytus verslo susitarimus ar prievoles.

Norint įkurti verslą uždarosios akcinės bendrovės teisine forma jums reikės 2 500 eurų minimalaus įnašo įstatiniam kapitalui.

Visą įneštą įstatinio kapitalo pinigų sumą ateityje galima bus panaudoti įmonės reikmėms ir verslo plėtrai. Be to, teisės aktai nenurodo maksimalaus pradinio kapitalo įnašo, tad jūsų valia, kiek pinigų skirti įstatiniam kapitalui.

Be to, UAB gali įsteigti tiek vienas tiek ir daugiau fizinių asmenų, kurie bus įmonės akcininkai. Tačiau įmonėje negali būti daugiau nei 249 akcininkai.

Įprastai akcininkų dalis paskirstoma pagal įnešta dalį pinigų sumos arba bendru susitarimu.

Tad, kaip jau supratote įmonės sprendimus nulemia akcininkai. Įprastai viena akcija prilyginama vienam sprendimo balsui. Natūralu, kad asmuo, kuris turi daugiau įmonės akcijų turi ir didesnę žodžio persvarą susirinkime balsavimo metodu.

UAB turi turėti vieną vadovą, kuris gali būti išrinktas bendru susitarimu arba išrenkamas akcininkų susirinkime.

UAB Privalumai

 • UAB steigti gali tiek fiziniai tiek juridiniai asmenys (iki 249 akcininkų). Tai yra patogu jeigu jūs į savo verslą norite įtraukti papildomą investuotoją, kuris dažnu atveju būna kitas juridinis asmuo plečiantis savo veiklą.
 • UAB yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo. Tai reiškia, kad įmonės akcininkai nerizikuoja savo turtu nesėkmės atveju.
 • UAB akcininkai gali greitai pasitraukti iš verslo perleidžiant arba parduodant akcijas kitam fiziniam asmeniui.
 • UAB turi papildomų lengvatų: jeigu darbuotojų skaičius įmonėje neviršija 10 asmenų, o mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, tuomet įprastai yra taikomas lengvesnis 5 % mokesčio tarifas vietoje standartinio 15 % tarifo.

UAB Trūkumai

 • Nors vieni gali sakyti, kad tai nėra trūkumas, tačiau UAB reikalauja įnešti 2500 eurų pradinį įnašą, kas daugumai naujų verslininkų yra sunkiai įkandama.
 • UAB pelnas gali būti išmokamas tik per dividendus metų pabaigoje bei nustačius fiksuotą darbo užmokestį kiekvieną mėnesį.
 • Sudėtinga buhalterinė apskaita. Privaloma samdytis buhalterines paslaugas teikiantį asmenį arba įmonę.
 • Įmonės funkcionavimui reikalinga turėti vadovą bei buhalterį (reikalingi abiejų asmenų parašai tvirtinant finansines ataskaitas metų pabaigoje).

Mažoji Bendrija – Kas tai?

Mažoji BendrijaTaigi, pereikime prie verslo formos, kuri galima sakyti, kad vieniems pradedantisiems verslininkams pelengvino juridinio asmens pasirinkimą, o kitiems pasunkino.

Visgi, dar dauguma verslininkų neapsisprendžia UAB ar MB juridinis vienetas yra tinkamesnis, tad susipažinkime šiek tiek su MB juridinio asmens forma.

Pradėkime nuo to, kad mažoji bendrija taip pat yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo.

Tai reiškia, kad lygiai taip pat, kaip ir UAB, mažosios bendrijos nariai neatsako savo turtu už galimas nesėkmes arba neįvykdytas prievoles.

Svarbu žinoti, kad mažąją bendriją, priešingai nei UAB, gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų.

Taip pat, mažoji bendrija priešingai nei UAB nereikalauja fiksuoto minimalaus įstatinio kapitalo. Tai reiškia, kad fiziniai asmenys, kurie nusprendė įsteigti MB neprivalo įnešti nustatytą minimalią pinigų sumą – tai asmeninis pasirinkimas.

Tačiau pagal praktiką, MB nariai yra įpratę mokėti pasirinktus įnašus, pagal kuriuos yra nustatomas akcijų dydis bei proporcingas pelno išmokėjimas sėkmės atveju.

MB Privalumai

 • Ribota juridinio asmens atsakomybė verslo nesėkmės atveju. MB steigėjai atsako tik savo pradiniu arba papildomu įnašu į juridinio asmens sąskaitą.
 • Nėra taikomas minimalus pradinio įstatinio kapitalo įnašas.
 • Lengvas pasitraukimas iš verslo. Tai reiškia, kad MB narys bet kuriuo metu gali pasitraukti iš MB valdymo atsiimdamas savo pradinį įnašą bei nevaržomai perleisti savo dalį kitiems fiziniams asmenims.
 • Lengva buhalterinė apskaita.

MB Trūkumai

 • Apribotas steigėjų skaičius.
 • Pagrindinis valdymo organas – narių susirinkimas.
 • Mažosios bendrijos narys negali turėti darbo santykių su juridiniu asmeniu, nebent yra vadovaujantis asmuo.

Mažoji Bendrija – Nepatikima Juridinio Asmens Forma?

Kuomet Lietuvoje įsigaliojo įstatymas, nurodantis, kad Mažoji Bendrija taip pat gali būti juridinė verslo forma dauguma verslininkų gana skeptiškai žiūrėjo į šią UAB alternatyvą.

Viena populiariausių nuomonių tuomet buvo, kad MB nėra tiek patikima juridinio asmens forma, kad ja pasitikėtų valstybinės institucijos, bankai ar net užsienio partneriai.

Pagrindinis argumentas, kuris vyrauja ir iki šiol, kad MB nėra lygiavertė UAB juridinio asmens forma, kuri yra puikiai žinoma ir pripažįstama daugumoje pasaulio šalių.

Bet ar tikrai?

Laikas nustoti tikėti šiomis kalbomis. Atkreipkite dėmesį kiek Lietuvoje yra sėkmingai veikiančių verslų įregistruotų po mažosios bendrijos juridiniu asmeniu.

Negana to, daugybė šių verslų dirba su užsienio valstybėmis arba yra projekto, verslo kūrimo ir plėtojimo stadijoje (ang. startup).

Tad teiginys, kad Mažoji Bendrija nėra patikima juridinio asmens forma yra visiškai klaidingas!

UAB ar MB – Detalus Palyginimas

UAB ar MB

Taigi, trumpai aptarus šias, vienas populiariausių juridinių asmenų formas Lietuvoje, galime detaliau išnagrinėti ką pasirinkti UAB ar MB.

RodiklisUždaroji Akcinė Bendrovė (UAB)Mažoji Bendrija (MB)
SteigimasĮprastu arba elektroniniu būdu.Įprastu arba elektroniniu būdu.
SteigėjaiFiziniai ir (ar) juridiniai asmenys.Fiziniai asmenys.
Steigėjų skaičius1 -249 (akcininkai)1 -10 (nariai)
Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievolesRibota civilinė atsakomybė.Ribota civilinė atsakomybė.
Minimalus kapitalo dydisNe mažesnis kaip 2500 eurų.Nustato patys MB nariai.
Kapitalas ir įnašaiKapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Akcijos apmokamos pinigais ir (ar) akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu, kuris turi būti įvertintas teisės aktų nustatyta tvarka.MB narių įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai.
Nepiniginių įnašų vertė nustatoma visų MB dalyvių
bendru sutarimu.
Vidinė įmonės struktūraUAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą.
Gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba.
Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis.
MB steigėjai (nariai) gali pasirinkti vieną iš dviejų MB organų struktūrų:

• kai MB yra tik mažosios bendrijos narių
susirinkimas, kuris kartu yra ir valdymo
organas. Šiuo atveju MB nebūtų kitų organų,
tik būtų susirinkimo išrinktas MB atstovas,
tačiau sprendimus visais MB veiklos klausimais
priimtų mažosios bendrijos narių susirinkimas;

• kai MB yra narių susirinkimas ir vienasmenis
valdymo organas - mažosios bendrijos vadovas.
Balsavimo, priimant sprendimus, principas1 akcija 1 balsas.1 narys – 1 balsas, jeigu MB turi vadova, nuostatai yra koreguojami.
Asmuo, veikiantis juridinio asmens varduVadovas - Direktorius.• MB narių susirinkimas po vieno kiekį balso teisės;
• Išrinktas MB vadovas.
Pelno paskirstymasPelnas išmokamas dividendais ataskaitinių metų pabaigoje atsižvelgiant į turimą akcijų kiekį.Standartiškai pelnas skirstomas proporcingai įnešto įnašo dydžiu.
Pelną galima išsimokėti avansus anksčiau nei baigėsi mokestiniai metai.
ApskaitaSudėtingaVidutinė
Minimalios išlaidos, įsteigus įmonęAtlyginimas vadovui (mažiausiai
aštuntadalis etato).
36 eur/mėn sumokama PSD mokesčio. Jeigu MB vadovas yra draustas kitoje įmonėje, PSD nėra nuskaitomas už vykdomą veiklą MB.

UAB ar MB: Apibendrinimas

Be jokios abejonės, Lietuvoje yra ir daugiau verslui tinkančių juridinių formų, tačiau šiame straipsnyje mes jums perteikėme, mūsų nuomone, dvi labiausiai tinkančias juridines formas įgyvendinti jūsų verslo idėją.

Kaip tikriausiai jau supratote, MB yra tinkamesnė juridinio asmens forma pradėti kurti nuosavą verslą jeigu neturite susitarimo su ankstyvaisiais investuotojais, bei norite įsitikinti prekės ar paslaugos paklausa rinkoje.

Ši forma yra itin patraukli, nes nereikalauja pradinio įnašo, buhalterinė apskaita taip pat nereikalauja didelio darbo, tad būtent dėl šių priežasčių daugybė jaunų verslininkų renkasi šią verslo formą.

Na ir priešingai, jeigu turite sukaupę 2 500 eurų minimalaus pradinio įnašo, turite rinkoje puikiai parduodamą produktą arba paslaugą, bei esate sudarę sutartis su potencialiais investuotojais -UAB puikiai tinka Jums.

Mūsų Patarimas

Jeigu nesate užtikrintas savo verslo idėja ir svarstote UAB ar MB bei lyginate jų privalumus bei trūkumus, siūlytume pradėti verslą steigiant Mažąją Bendriją.

Pagrindimas:

Jeigu matysite, kad jūsų verslas įgauną pagreitį ir pradeda generuoti didesnius klientų bei pinigų srautus, o jūsų “partneriai nėra patenkinti” MB juridinio asmens forma, galite nesunkiai savo verslą perkelti iš MB į UAB.

Be to, įsteigti Mažąją Bendriją yra ženkliai paprasčiau ir greičiau. Jums nereikia papildomų išlaidų konsultantams – viską galite padaryti patys nuotoliniu būdu užpildydami reikalingas formas registrų centro tinklapyje.

Rekomenduojame perskaityti:

Augustas Daumantas

Autorius ir pagrindinis redaktorius turį įgijęs aukštąjį išsilavinimą Finansų srityje. Šiuo metu tinklaraščio autorius didžiąją laiko dalį autorius skiria asmeniniam elektroniniam verslui. Autorius nėra investavimo ar finansų valdymo konsultantas / patarėjas.

Daugiau apie mus skaitykite čia.

guest
1 Komentaras
Seniausi
Naujausi Populiariausi
Inline Feedbacks
View all comments
Gintaras
Gintaras

Sutinku visiškai su šia informacija. Ilgai dvėjojau, kurią formą pasirinkti verslui, tačiau pradžioje MB daugiau nei per akis 🙂

Copyright © 2023. All Rights Reserved. Kaip-uzsidirbti.lt